Schrijf mee!
« »

Communicatie, Cultuur, Mensen, Sport

Alternatief breien

14 maart 2018 | 120w | Mien | 4 |

Degeitenwollensokkenbreierbreideeroplosdath­eteenlievelustwaszobezetenwashijvanhetbreiendathijwerkelijkwa­arallesaanelkaarbreidezijngedachtenzijnwoordenzij­nzinnenjazelfszijnbreinaaldenbreidehijmetzijnbreiwerken­meezoergdatzevoorgoedinhetbreiwerkwarenopgenomenzoalsbij­voorbeelddetruidiehijhetlaatstgebreidhaddaarstak­endebreistokkennoggewoondwarsinterhoogtevanzijnbuikhetleekwel­eensumoworstelaarvanbovengezienjekentzeweld­iedikkechinezenofjapannersmetzo’nknotjeophunnhoofdwaardantweestokkendo­orheenstekendienaarikmeheblatenver­tellensomsookdienenalseetgereedschapbahhetblijvenviezemensendieoosterli­ngenzonderteoordelenofveroordelen­uiter­aardwantvoorjehetweethebjezo’nsumoworstelaarkwaadgemaaktenkomthijachterj­eaanmetzo’nverschrikkelijkgrootzwaardverbazingwekkendhoesnelzed­aarmeezijnmitshundunnenbeentjeshetvadsigelijf­kunnendragenenbijbenenmeestallooptzo’nbui­kachterdebenenaanineenmiserabeltempodatjedenktalsikhinkeldanweethijmi­jnognieteensintehalenjazo’nbreiwon­derkanechtweleenloopjemetjenemenzekeralsjedebreinaaldenhebtkwijtgemaaktwant­nevernooitwillenzehunbreiwerkuittr­ekkendaarvoorzijngeitenwollensokkenbreiersveelteluihetenigevervelendeaandit­soortmannetjesisdatzenooit­eeneindewetentebreienzeblijvenmaareindeloosaanjeklevengelijkeenzwaandatzeooknooitmoe­wordenvanzichzelfbegrijpi­knietspraakwatervallenzijnernietsbijvergelekenjekentzewelvandiesumoworstelaardikkevr­ouwendiebijdekassa­staanofdiejezichtontnemenenruimteinhetzwembadalszegezamenlijkvoorjezwemmenenmaarouwehoerenv­erzuipenwiljezehetliefstmaarprobeerdatmaareenszo’nspr­aakwatervalkomtaltijdbovendrijvenhoehardjezeookonderduwtn­eeeeneindebreienaaneengeitenwollensokkenbreieriseenram­phetiseenkwestievanloslatenikweethetmaarhethoudzohardnek­kigstanddateenwintersjaalvanvijfmetererzelfsgeen­raadmeeweetikwelikhebheteindelijkgevondeneenschaarenikkniphemn­udoorengaopzoeknaarafsluitendehonderdenachtienwoorden daar gaat ie dan u begrijpt natuurlijk lezer dat het even duurt voordat ik ontwend ben aan het vast schrijven geef me dan ook even de tijd ook kost het weer moeite om leestekens op de juiste plaats te zetten laat staan de juiste spelling te hanteren. Daar komt nog bij dat ik lijd aan een zwaar gebrek aan zelfvertrouwen. Zo ernstig dat ik mezelf niet eens vertrouw in mijn zelfvertrouwen. Een stap in de goede richting denkt u nu lezer bij dat laatste. Wel blijven opletten hoor. straks mist u nog de clou. Nee niet de kluwen. Die heb ik inmiddels voor u ontwart nietwaar. Niet waar of nietwaar, waar niet. Ik erger me nog een groen boekje.

Waarderen en delen

Waardeer je dit stukje van Mien of juist niet? Geef hieronder een en/of deel het met anderen!

soortgelijke stukjes

8 reacties

Reageren

120
Wees geen muurbloem, laat je mening achter!
Houd het netjes. Je hebt 120 woorden. Huisregels.

Heb je dit stukje ook al gewaardeerd?

Geen zin om de volgende som op te lossen? Log dan in! * De CAPTCHA-code is verlopen, probeer opnieuw.


« »