Schrijf mee!

120w

Colofon

120w wordt draaiende gehouden door vrijwilligers en giften. Er is geen winstoogmerk en we doen niet aan reclame of advertenties (zie ook ons privacy- en cookiebeleid).

Idee en uitvoering
Frank Gerritse

Redactie
Frank Gerritse
Bob Jansen

Schrijvers
Zie hier voor een overzicht van de talrijke schrijvers zonder wie 120w een leeg vel papier zou zijn.

Contact opnemen? Zie onze contactpagina.